Rozšírenia sú určené pre všetky aktuálne verzie prehliadačov Firefox a Internet Explorer. Po ich jednoduchej inštálácii môžete skracovať adresy priamo z prehliadača. Je iba na Vás či dáte prednosť jednoduchému tlačidlu, alebo modulu.
 
 Tlačidlo:
Pridajte si špeciálnu Záložku do lišty záložiek a skracujte linky ešte rýchlejšie a pohodlnejšie.
    Pretiahnite toto tlačidlo:   Skrátit URL


  Po pretiahnutí tlačidla do lišty záložiek, to bude vyzerať takto.
   

 

 
 Modul:
  Modul si môžete pridať a pomocou neho skracovať adresy priamo zo svojho prehliadača.

Stačí, ak kliknete na:  
   

 

  Prehliadač sa Vás opýta, či si prajete predvoliť skracovací modul a po potvrdení ho nájdete v pravom hornom rohu.
   

 

  Po nainštalovaní a zvolení modulu ako predvoleného, ho možete ihneď používať.
   

 

  Gratulujeme, takto vyzerá nainštalovaný skracovací modul.API:
Application programming interface alebo skratkou API je rozhranie pre programovanie aplikácií. API funkcie sú programové celky, ktoré programátor volá namiesto vlastného naprogramovania. Náš API má veľmi jednoduchý zápis a takisto vracia jednoduchú odpoveď.

URL adresa musí na začiatku obsahovať prefix https:// alebo ftp://.

Ak požadujete len textový výstup s jednou premennou, máte možnosť si zvoliť, akú hodnotu chcete obdržať:

https://api.urlka.sk?request=<poziadavka>&longurl=<url>

kde <poziadavka> má tieto tvary:
"short" vráti len skrátenú adresu -> https://urlka.sk/7161a3
"preview" vráti adresu náhľadu -> https://nahlad.urlka.sk/7161a3
"stats" vráti adresu so štatistikami kliknutí -> https://urlka.sk/7161a3/4db4
a <url> je URL adresa, ktorú chcete skracovať.

V prípade, ak nezadáte parameter "request", API vráti odpoveď v zápise JSON:

{"longurl":"https://www.google.com","shorturl":"https://urlka.sk/7161a3","preview":"https://nahlad.urlka.sk/7161a3","stats":"https://urlka.sk/7161a3/4db4"}

V prípade, ak zadaná adresa v premennej "longurl" neobsahuje prefix http://, https:// alebo ftp://, JSON odpoveď zo servera je {"errormsg":"URL in wrong format"}a to i v prípade použitia parametra "request".
Reklama: